micha1520 (micha1520) wrote in peremogi,
micha1520
micha1520
peremogi

Неудачник Плошчы-2010 vs Решетникова.

В продолжение темы http://peremogi.livejournal.com/25111885.html

Някляеў: Беларуская мова існавала з часоў «Слова пра паход Ігара» Сучасны расеец не разумее 70% словаў паэмы, бо яе лексіка бліжэй да беларускай.

Гуглеперводчик радует

Некляев: белорусский язык существовал со времен «Слова о полку Игореве»

Писатель и политик Владимир Некляев считает, что Леонид Решетников своими словами продемонстрировал необразованность, так как белорусский язык использовал анонимный автор «Слова о полку Игореве» и Франтишек Скорина, которые выдал Библию с предисловиями по-белорусски:

«Помимо всего прочего, проблема нашего времени заключается в том, что на самые высокие уровни руководства попадают невежды. Леонид Решетников, возглавляющий якобы уважаемую инстанцию, - самый настоящий невежда. Потому что как минимум белорусский язык возникла в книгах Скорины, а еще раньше она возникла в Турове. Если бы Решетников не был невеждой и прочитал «Слово о полку Игореве», - поэму, написанную в Турове в конце XII века, содержащее 70% белорусских лексем, которых современный россиянин не поймет ».

Некляев считает, что подобные информационные вбросы из стороны директора Российского института стратегических исследований свидетельствуют, что российский шовинизм в отношении Беларуси становится научной и профессорско позицией:

«Это шовинистическая гордость, великодержавный российский шовинизм. Он проявляется постепенно: от никому неизвестных журналистов на «Регнум» к влиятельных государственных чиновников. Таким образом из маргинальной позиции эта мысль становится профессорско и научной. Но это все звенья одной и той же цепи, который называется «имперский российский шовинизм», который не хочет признавать, что есть страна Беларусь, белорусский народ и белорусский язык ».

Беламова:

У Расейскім інстытуце стратэгічных дасьледаваньняў назвалі Беларусь часткай Расеі і выступілі супраць разьвіцьця беларускай мовы, перадае «Радыё Свабода».

Леанід Рашэтнікаў, дырэктар Расейскага інстытуту стратэгічных дасьледаваньняў, які забясьпечвае аналітыкай адміністрацыю Ўладзіміра Пуцін, адзначыў, што ў Беларусі «ўсё рухаецца паводле ўкраінскага сцэнару».

«Працэсы вельмі падобныя. І, на жаль, ня бачым працэсаў, якія б ім супрацьстаялі. Лінія на аддзяленьне беларусаў ад расейцаў, стварэньне плоту паміж беларусамі і расейцамі ў ідэалягічным, гістарычным, ідэйным і духоўным пляне відавочная».

Спасылаючыся на расейскую газэту «Правда» за 1926 год, Леанід Рашэтнікаў сказаў, што «беларуская мова была створаная пастановай пасяджэньня аргбюро ЦК ВКП(б)».

«Гэтая бомба, закладзеная тады, цяпер ірванула. Атрымліваецца, што мы прычыніліся да стварэньня беларускай мовы. І беларускай мове цяпер толькі 90 гадоў».

Някляеў: беларуская мова існавала з часоў «Слова пра паход Ігара»

Пісьменьнік і палітык Уладзімер Някляеў лічыць, што Леанід Рашэтнікаў сваімі словамі прадэманстраваў неадукаванасьць, бо беларускую мову выкарыстоўваў ананімны аўтар «Слова пра паход Ігара» і Францішак Скарына, якія выдаў Біблію з прадмовамі па-беларуску:

«Апроч усяго іншага, праблема нашага часу палягае ў тым, што на самыя высокія ўзроўні кіраўніцтва трапляюць невукі. Леанід Рашэтнікаў, які ачольвае нібыта паважаную інстанцыю, — самы сапраўдны невук. Таму што як мінімум беларуская мова ўзьнікла ў кнігах Скарыны, а яшчэ раней яна ўзьнікла ў Тураве. Калі б Рашэтнікаў ня быў невукам і прачытаў «Слова пра паход Ігара», — паэму, напісаную ў Тураве ў канцы XII стагодзьдзя, што зьмяшчае 70% беларускіх лексэм, якіх сучасны расеец не зразумее».

Някляеў лічыць, што такія інфармацыйныя закіды з боку дырэктара Расейскага інстытуту стратэгічных дасьледаваньняў сьведчаць, што расейскі шавінізм у дачыненьні Беларусі становіцца навуковай і прафэсарскай пазыцыяй:

«Гэта шавіністычная пыха, вялікадзяржаўны расейскі шавінізм. Ён праяўляецца паступова: ад нікому невядомых журналістаў на «Регнуме» да ўплывовых дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам з маргінальнай пазыцыі гэтая думка становіцца прафэсарскай і навуковай. Але гэта ўсё зьвёны аднаго і таго ж ланцуга, які называецца «імпэрскі расейскі шавінізм», які ня хоча прызнаваць, што ёсьць краіна Беларусь, беларускі народ і беларуская мова».
Tags: бульбоперамога, знаете ли вы шо, о май даун!
Subscribe

promo peremogi march 15, 2018 11:45 45
Buy for 400 tokens
В комментариях к посту " Почему вы не хотите любить украинцев?" проскочила интересная мысль: "Украинофобия" - здоровая реакция на ресентимент. В результате сделан ещё один шаг в теории перемог. В дополнение к темам " Украинство как антисистема" и "…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 31 comments